DOM ZA ODRASLE OSOBE
Dom za odrasle osobe Zagreb, Šestinski dol 53 sa podružnicom Mirkovec je javna ustanova socijalne skrbi za odrasle osobe s mentalnim teškoćama.
Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Naša misija i cilj je razvijati individualni pristup svakom korisniku te razvijati preostale zdrave sposobnosti korisnika i pomoći osobama sa mentalnim i tjelesnim teškoćama u što boljem funkcioniranju, samostalnosti i očuvanju kvalitetnih odnosa s obitelji i širom zajednicom.
Dom se nalazi na dvije lokacije:
- Sjedište Doma je u zapadnom dijelu Zagreba,
Šestinski dol 53, 10 000 Zagreb
osigurava smještaj za 20 korisnika.
- Dvije stambene jedinice osiguravaju smještaj za 8 korisnika.
Ravnatelj: dr. sc. Marijo Vrdoljak, dipl. socijalni radnik
Adresa: Šestinski dol 53, 10 000 Zagreb
Telefon: 01/3770-545
Telefaks: 01/3778-227
E-mail: domzaodraslezagreb@gmail.com
- Podružnica Mirkovec nalazi se u mjestu Mirkovec,
Mirkovec 5, Sv.Križ Začretje.
osigurava smještaj za 71 korisnika.
Predstojnik Podružnice: Josipa Kamenečki-Leljak, mag.soc.rad.
Adresa: Podružnica Mirkovec, Mirkovec 5, 49223 Sveti Križ Začretje
Telefon: 049/227-986 i 049/228-579
Telefaks: 049-227-398
E-mail: dom.mirkovec@gmail.com