JAVNA NABAVA

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), u cilju sprječavanja sukoba interesa u području javne nabave, obavještavamo da ravnatelj Doma, ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnica poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%.