PREUZIMANJE DOKUMENATA

Informacija o trošenju sredstava 01/2024 - 03/2024
Financijski plan za 2024. godinu
Financijski plan za 2023. - 2025. godinu
Natječaj za ravnatelja 2023. godine
Odluka za provedbu natječaja za radno mjesto
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Natječaj za ravnatelja 2019. godine
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu
Opći akt za provedbu jednostavne nabave
Izjava javna nabava
Ispravak natječaja za ravnatelja 2015. godine
Natječaj za ravnatelja 2015. godine
Akcijski plan/Strateški plan(3 - 5 GODINA/2014-2016 ILI 2018.)
Financijski plan 2016.
Financijski plan 2014.
STRATEŠKI PLAN DOMA ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB za razdoblje od 2014. – 2018. godine
Zapisnik upravnog vijeća 12.09.2014.
Zapisnik upravnog vijeća 29.01.2014.
Zakon o socijalnoj skrbi 2014
Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
Zakon o ustanovama
Obiteljski zakon
Projekt PPR Novo