DOM ZA ODRASLE OSOBE
Dom za odrasle osobe Zagreb, Šestinski dol 53 sa dislociranom jedinicom Mirkovec je javna ustanova socijalne skrbi za odrasle osobe s mentalnim teškoćama.
Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.
Naša misija i cilj je razvijati individualni pristup svakom korisniku te razvijati preostale zdrave sposobnosti korisnika i pomoći osobama sa mentalnim i tjelesnim teškoćama u što boljem funkcioniranju, samostalnosti i očuvanju kvalitetnih odnosa s obitelji i širom zajednicom.
Dom se nalazi na dvije lokacije:
- Sjedište Doma je u zapadnom dijelu Zagreba,
Šestinski dol 53, 10 000 Zagreb
osigurava smještaj za 20 korisnika.
- Jedna stambena jedinica osigurava smještaj za 4 korisnika.
  • Ravnatelj: dr. sc. Marijo Vrdoljak, dipl. socijalni radnik
  • Adresa: Šestinski dol 53, 10 000 Zagreb
  • Telefon: 01/3770-545
  • Telefaks: 01/3778-227
  • E-mail: domzaodraslezagreb@gmail.com
- Dislocirana jedinica Mirkovec nalazi se u mjestu Mirkovec,
Mirkovec 5, Sv.Križ Začretje.
osigurava smještaj za 68 korisnika.
  • Predstojnik Dislocirane jedinice: Josipa Kamenečki-Leljak, mag.soc.rad.
  • Adresa: Dislocirana jedinica Mirkovec, Mirkovec 5, 49223 Sveti Križ Začretje
  • Telefon: 049/227-986 i 049/228-579
  • Telefaks: 049-227-398
  • E-mail: dom.mirkovec@gmail.com