USTROJ DOMADoma obavlja svoju djelatnost u sjedištu Doma, Šestinski dol 53, Zagreb te u Dislociranoj jedinici u Mirkovcu. U sjedištu Doma obavljanje djelatnosti organizirano je u okviru sljedećih ustrojbenih jedinica:

1. Odjel računovodstvenih i pomoćno tehničkih poslova
2. Odjel psihosocijalne podrške i njege i brige o zdravlju
Rad doma u dislociranoj jedinici Mirkovec ustrojen je po sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Odjel pojačane njege i brige o zdravlju
2. Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno tehničkih poslova

Poslovi socijalnog rada, radne terapije i psihosocijalne podrške u Dislociranoj jedinici Mirkovec obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem voditelja Dislocirane jedinice.