ZAHTJEV ZA SMJEŠTAJ U DOM

Zahtjev za smještaj u Dom podnosi se isključivo Hrvatskom zavodu za socijalni rad na području kojega osoba koja podnosi zahtjev ima prijavljeno prebivalište.

Dokumenti potrebni za prijam u Dom:


1.
Zahtjev (Hrvatskog zavoda za socijalni rad)
2.
Socijalna anamneza (Područni ured npr. Trešnjevka, Črnomerec…)
3.
Medicinska dokumentacija
4.
Preslika domovnice
5.
Preslika rodnog lista
6.
Preslika osobne iskaznice
7.
Preslika zdravstvene iskaznice i kartice dopunskog zdravstvenog osiguranja
8.
Rješenje o skrbništvu za osobe pod skrbništvom
9.
Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (ukoliko je osoba branitelj)