O DOMU

Dom započinje sa radom 1953. godine na lokaciji Šestinski dol 53, u prvo vrijeme samo kao Prihvatilište za odrasle osobe, a 1978. godine osniva se dislocirana jedinica Mirkovec u Hrvatskom zagorju, u dvorcu Vranicany iz 16. st. u mjestu Mirkovec nedaleko Sv. Križ Začretje, udaljenom od Zagreba oko 45 km.

Dom za odrasle osobe Zagreb, Šestinski dol 53 s dislociranom jedinicom Mirkovec je javna ustanova socijalne skrbi za odrasle osobe s mentalnim teškoćama. Osnivač Doma je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

O smještenim korisnicima brinu socijalne radnice, radni terapeut, fizioterapeut, medicinske sestre i njegovateljice, kuharice i pomoćno tehničko osoblje.
Sklopljen je ugovor s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike vezano uz plaćanje troškova smještaja na teret Ministarstva.

Naša misija i cilj je razvijati individualni pristup svakom korisniku te razvijati preostale zdrave sposobnosti korisnika i pomoći osobama sa mentalnim i tjelesnim teškoćama u što boljem funkcioniranju, samostalnosti i očuvanju kvalitetnih odnosa s obitelji i širom zajednicom.

Ustanova provodi visoke standarde kvalitete u sklopu čega se, u cilju zdravstvene ispravnosti hrane radi po HACCAP sustavu.

SOCIJALNA SKRB

Osim svakodnevnih poslova socijalnih radnika u Domu Zagreb koji uključuje pomoć u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, individualnog rada s korisnicima, provodi se i terapijski stručni rad u okviru terapijskih grupa i vijeća korisnika, a sve u cilju što sadržajnijeg i kvalitetnijeg života u domskoj sredini.

Uz gore navedeno Dom Zagreb provodi i djelatnost organiziranog stanovanja uz podršku, uslugu psihosocijalne podrške i rehabilitacije te dnevni boravak za osobe s mentalnim teškoćama.

Socijalni radnik provodi poslove organiziranja stručnog, savjetodavnog, multidisciplinarnog tretmana, rada i djelovanja radi pomoći odraslim osobama koji se nađu u stanju socijalno-zaštitne potrebe.

Sve gore navedene radnje rade se sa ciljem da se po mogućnosti uključe u normalan život i rad ili da im se iznađe drugi adekvatniji oblici smještaja.

ZDRAVSTVENA NJEGA I SKRB

Zdravstvena njega i skrb osoba s mentalnim teškoćama, obzirom na različitost i višestrukost medicinskih dijagnoza zahtjeva specifičan pristup svakom pojedincu te obuhvaća 24 satnu brigu o održavanju osobne higijene, higijene prostora, hranjenja i brige o zdravlju korisnika, uz kontrolirano uzimanje terapije.

Uz zaposlene stručne djelatnike medicinske sestre i njegovatelje u Domu na lokaciji Šestinski dol usluge primarne zdravstvene zaštite pruža liječnica privatne ordinacije pri Domu zdravlja Centar svakodnevno po jedan sat, a usluge liječnika psihijatra pruža liječnica PB»Vrapče» jedanput mjesečno.

Ostale usluge zdravstvene zaštite (stomatološka ordinacija, laboratorij, ginekolog itd.) pružaju se u Domu zdravlja Črnomerec, a specijalističke preglede u bolnicama grada Zagreba.
U dislociranoj jedinici Mirkovec dva puta tjedno dolazi liječnik primarne zdravstvene zaštite (zaposlenik Doma zdravlja Pregrada), liječnik internist jedanput mjesečno(zaposlenik OB Zabok ), liječnik specijalist psihijatar jedanput tjedno( zaposlenik PB»Vrapče» )te po potrebi spec. ORL i spec.ortoped fizijatar ( za ortopedska pomagala te fizikalnu terapiju).

RADNO – OKUPACIJSKE AKTIVNOSTI

Korisnici su prema svojim psihofizičkim mogućnostima a radi očuvanja i razvijanja njihovih perceptivnih i kreativnih sposobnosti uključeni u razne radno-okupacijske aktivnosti čiji rezultati oplemenjuju prostore Doma.

Organiziraju se raznolike kulturno-zabavne aktivnosti (obilježavanje vjerskih i državnih blagdana, posjete kinu i kazalištu, te sportsko rekreacijske aktivnosti ( izleti, organiziranje i sudjelovanje na međudomskim turnirima, provođenje tjedne tjelovježbe), zanatske aktivnosti, ručni rad, likovne aktivnosti, glazbeni sadržaji, literarno-dramske djelatnosti.

U kreiranju slobodnog vremena organiziramo ljetovanje korisnika.
Dom se nalazi na dvije lokacije:

- Sjedište Doma je u zapadnom dijelu Zagreba,
Šestinski dol 53, 10 000 Zagreb
osigurava smještaj za 20 korisnika.

  • Ravnatelj: dr. sc. Marijo Vrdoljak, mag. soc. rada
  • Adresa: Šestinski dol 53, 10 000 Zagreb
  • Telefon: 01/3770-545
  • Telefax: 01/3778-227
  • E-mail: domzaodraslezagreb@gmail.com


- Dislocirana jedinica Mirkovec nalazi se u mjestu Mirkovec,
Mirkovec 5, Sv.Križ Začretje
osigurava smještaj za 68 korisnika.

  • Predstojnik Dislocirane jedinice: Josipa Kamenečki-Leljak, mag. soc. rad.
  • Adresa: Dislocirana jedinica Mirkovec, Mirkovec 5, 49223 Sveti Križ Začretje
  • Telefon: 049-227-986 i 049/228-579
  • Telefaks: 049-227-398
  • E-mail: dom.mirkovec@gmail.com