VRSTE SMJEŠTAJA

STALNI SMJEŠTAJ

Korisnici se smještavaju temeljem rješenja za korištenje socijalne usluge Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta.


Kontakt osoba u Šestinskom dolu:
                    Melita Vrdoljak, mag. soc. rada
                    Tel. 01/3770-545
                    Fax: 01/ 3778-227

1.      Stambeni smještaj pruža sljedeće usluge:

        -prehrana (doručak, ručak, večera) prema utvrđenim
         normativima
        -održavanje osobne higijene i brige o zdravlju
        -fizioterapiju
        -psiho-socijalnu rehabilitaciju
        -radnu terapiju i organizaciju slobodnog vremena
        -druge usluge utvrđene Statutom i programima Doma

Kontakt osoba u Šestinskom dolu:
                    Martina Kahlina, bacc. med. techn.
                    Tel. 01/3770-545
                    Fax: 01/ 3778-227
U sklopu stalnog smještaja Dom pruža usluge
stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, brigu o zdravlju, njegu i fizioterapiju, psiho-socijalnu rehabilitaciju, radnu terapiju i organizaciju slobodnog vremena.

Kontakt osoba u Dislociranoj jedinici Mirkovec:
                    Danica Jurina, mag. soc. rada
                    Telefon : 049-227-986 i 049/228-579
                    Telefaks: 049-227-398

2.      Odjel pojačane njege pruža sljedeće usluge:

        -pomoć pri odijevanju i svlačenju
        -pomoć pri hranjenju
        -pomoć pri obavljanju osobne higijene
        -pratnja kod odlaska na liječničke preglede
        -održavanje higijene i čistoće prostora
        -fizioterapiju

Kontakt osoba u Dislociranoj jedinici Mirkovec:
                    Marija Roginić, viša med. sestra
                    Telefon : 049-227-986 i 049/228-579
                    Telefaks: 049-227-398

PSIHOSOCIJALNA PODRŠKA I REHABILITACIJA (PPR)

Dom Zagreb u suradnji s Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom pokrenuo je projekt "Psihosocijalne podrške i rehabilitacije" (PPR) za odrasle osobe s mentalnim teškoćama.
Cilj projekta bila je prevencija institucionalizacije osoba s mentalnim teškoćama, koji bez psihosocijalne podrške i rehabilitacije u pravilu završavaju smješteni u intitucije socijalne skrbi, te prevencija socijalne isključenosti i socijalna integracija u društvenu zajednicu. Cilj projekta također je bio podizanje kvalitete života osoba s mentalnim teškoćama i njihovim obiteljima kroz pružanje podrške te edukativnu i savjetodavnu pomoć.

Projekt je bio usmjeren na:

-aktivnosti koje uključuju razvoj i unapređenje postojećih vještina potrebnih za samostalan život ili život uz podršku u zajednici

-procjenu socijalnih vještina, uključujući aktivnosti samozbrinjavanja (briga o vanjskom izgledu, briga o odjeći, briga o redovitom uzimanju lijekova, potrebi redovitih liječničkih kontrola, razumijevanje pisanih uputa, ostvarivanje svojih zakonskih prava, korištenje gradskog prijevoza, samostalna briga o financijama, kvalitetno provođenje slobodnih aktivnosti)

-rješavanje konfliktnih situacija (uključujući vještine pregovaranja, izražavanje neslaganja s drugim mišljenjem bez svađe, postizanje kompromisa)

-područje osnovnih komunikacijskih vještina (kako započeti razgovor, slušati druge, postavljati pitanja, održavati razgovor, izražavati osjećaje ...)

-razvoj vještina asertivnosti (sklapanja prijateljstva, pronalaženje partnera, učenje koraka rješavanja problema, usvajanje pravila pristojnog ponašanja …)

S radom PPR-a nastavili smo u sklopu redovite djelatnosti Doma.


ORGANIZIRANO STANOVANJE UZ PODRŠKU

-Stambene zajednice na području grada Zagreba uz podršku stručnih radnika
-2013. godine u sklopu programa Ministarstva socijalne politike i mladih otvorili smo prvu stambenu zajednicu organiziranog stanovanja uz podršku za naših 5 korisnica, koja je na žalost zbog oštećenja u potresu vraćena Ministarstvu u 10. mjesecu 2022. godine
-2015. godine otvorili smo drugu stambenu zajednicu za troje naših korisnika
-Cilj nam je prevnecija smještaja u instituciju kojim bi postigli što kvalitetniji i dostojanstveniji život korisnika kao i svakog drugog čovjeka
-"Živimo život kao i svi drugi"


Kontakt osoba u Šestinskom dolu:
                    Melita Vrdoljak, mag. soc. rada
                    Tel. 01/3770-545
                    Fax: 01/ 3778-227

DNEVNI BORAVAK

U sklopu doma otvoren je dnevni boravak za odrasle osobe s mentalnim teškoćama na adresi Ilica 124, a zbrinjava do 20 korisnika. U sklopu dnevnog boravka za korisnike osim brige o zdravlju i prehrane pružaju im se i razne aktivnosti: likovna radionica, kuharska radionica, računalna radionica, dramsko-recitatorska grupa, sportsko-rekreativne aktivnosti, čitaonica, savjetovališni rad, a sve pod stručnim vodstvom naših stručnih radnika (soc radnika, radnog terapeuta, medicinskih sestara).
Cilj nam je da takvim oblikom skrbi omogućimo korisnicima da što dulje ostanu živjeti u svojim obiteljima i svom prirodnom okruženju. Takav oblik skrbi pridonio bi znatno većoj kakvoći života osoba s psihičkim smetnjama.


Kontakt osoba:
                    Melita Vrdoljak, mag. soc. rada
                    Telefon: 01/3770-545
                    Telefaks: 01/3778-227

                    Ana Vrđuka, bacc. occup. therapy
                    Tel./mob.: 091/985-1880